บริจาค

฿500.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

“ฉันต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม”

หมายเหตุ:
บริจาคขั้นต่ำ USD $15.00. (500.00 บาท)
หากต้องการเพิ่มยอดบริจาค กรุณาเลือกมากกว่า 1 รายการ เช่น เลือก 10 รายการ = USD $150.00 (5,000 บาท)