สนับสนุนนักวิ่งผู้พิการทางสายตา

฿600.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนับสนุนนักวิ่งผู้พิการทางสายตาเพื่อเข้าร่วมงานวิ่ง

ในแต่ละปี งานวิ่งได้สนับสนุนเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงาน เราส่งเสริมการสนับสนุนของคุณและมีส่วนเกี่ยวข้อง:

  • โดยมอบเงินบริจาคให้แก่นักเรียนตาบอดจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมสำหรับคนพิการและนักเรียนโดยการสนับสนุนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
  • มีส่วนร่วมกับชุมชนที่อ่อนแอด้วยเครือข่ายความยุติธรรมทางสังคม, กลุ่มการศึกษาวิชาชีพด้านกฎหมายและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลตอบแทน