งานแฟร์เพื่อสุขภาพและการออกกำลัง

20 มกราคม 2018 (8:00 - 12:00 น.)

งานแฟร์เพื่อสุขภาพและการออกกำลัง เริ่มขึ้นในปี 2011 โดยเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง Asia Justice Marathon สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายในงานมีทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ความบันเทิงและข่าวสารข้อมูลต่างๆ

งานแฟร์เพื่อสุขภาพและการออกกำลัง มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เรื่องสุขภาพ การออกกำลัง และการเข้าถึงความยุติธรรม สำหรับทุกผู้ทุกวัย

นี่เป็นเพียงหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นใน Trio for Justice ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นหนึ่งวันเต็ม โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมเพื่อความยุติธรรม ได้แก่งานแฟร์ฯ งานเดิน-วิ่ง และงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความยุติธรรมผ่านกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกิจกรรมที่สนุกสนาน

เกี่ยวกับงานแฟร์

20 มกราคม 2018 (8.00 – 12.00 น.) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของ BABSEACLE ที่มุ่งสร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อความยุติธรรม งานแฟร์เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายนี้ จึงเป็นการรวบรวมชุมชน องค์กร และภาคธุรกิจด้านสุขภาพและการออกกำลังที่ทำงานหรือสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคม

งานเดิน-วิ่ง Asia Justice Marathon (42K, 21K, 10K, 5K, 3K)มีจุดเริ่มและสิ้นสุดบริเวณเดียวกับงานแฟร์ฯ

เข้าฟรีสำหรับสาธารณชน
เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและโครงการเพื่อความยุติธรรม
พบปะเครือข่ายและผู้ที่ทำงานด้านความยุติธรรมทางสังคม สุขภาพและการออกกำลัง
สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมงานสัมมนาฟรี
ชมดนตรีสดบริเวณอ่างเก็บน้ำ
ตรวจสุขภาพฟรี
ของรางวัลและของที่ระลึก
สินค้าสำหรับนักกีฬา
อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดบูธ

20 มกราคม 2018 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วม 3,000 ถึง 5,000 คน
โปรโมท แบรด์และสินค้า
พบลูกค้า ใหม่ๆ
สร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและธุรกิจt
แบ่งปันความรู้ กับชุมชน

ลงทะเบียนและชำระเงิน

เปิดลงทะเบียนจองบูธแล้ววันนี้

คลิกเพื่อลงทะเบียน

การชำระเงินเป็นไปตามข้อตกลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน

การยกเลิก

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้