ประกาศยกเลิกงานวิ่ง ASIA JUSTICE MARATHON

 

เรียน ท่านผู้ร่วมงานทุกท่าน 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Asia Justice Marathon อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งทางมูลนิธิ BABSEACLE ดีใจมากที่ทุกคนทั่วทุกมุมโลกได้เข้ามาสนับสนุน และร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง วีลแชร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคม และเข้าสู่ความยุติธรรมทางกฎหมาย 

แต่เนื่องด้วยในปีนี้ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางเราได้คำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นหลัก จึงไม่สามารถจัดงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ตามที่กำหนดไว้ได้ 

ทางมูลนิธิ BABSEACLE จึงได้จัดกิจกรรม Global Pro Bono Move (GPBM) ขึ้นมาภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคม, เข้าสู่ความยุติธรรมทางกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับผลกรทบจากวิกฤต COVID-19 ซึ่งการจัดวิ่งครั้งนี้เราได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคา 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในทั่วทุกมุมของโลกนี้สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั่วทุกพื้นที่ ทุกเวลาตามที่ท่านต้องการ 

สำหรับท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ASIA JUSTICE MARATHON 2020 แล้ว ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน แต่หากท่านยังต้องการร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคให้กับทางมูลนิธิโดยแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ที่อีเมล  [email protected]

ทางองค์กรจะนำเงินบริจาคนี้ไปทำการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป และทางเราจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมนั้นๆ อีกครั้ง     

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเข้ามาสนับสนุน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งและหวังว่า ทุกท่านจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน GPBM (Global Pro Bono Move)

 

ขอแสดงความนับถือ

 

องค์กร BABSEACLE

ทีมผู้จัดงาน Asia Justice Marathon & Global Pro Bono Move

ทีมวิ่งผลัด

ระยะทางวิ่งทั้งหมด 20 กิโลเมตร โดยใน 1 ทีม จะประกอบด้วยนักวิ่ง 4 ท่าน ซึ่งจะแบ่งวิ่งท่านละ 5 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความสุข แรงบัลดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเหมาะกับการวิ่งของบุคคลากรในองกรของท่านได้เป็นอย่างดี และทีมที่ชนะจะได้รับโล่รางวัลซึ่งออกแบบโดย Asian Law Student Association

เพิ่มเติม

สนับสนุนผู้อื่น

ในทุกปี เราได้ทำการสนับสนุนให้เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานเพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในสังคม 

เพิ่มเติม

ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์

Pin It on Pinterest