Asia Justice Marathon ครั้งที่ 12

6 ธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่
“คุณได้มากกว่าการวิ่งมาราธอน เพราะคุณวิ่งเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม”

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 12

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความตระหนักด้าน การเข้าถึงความยุติธรรม พร้อมกับงานวิ่ง Global Pro Bono Walk/Jog/Run ซึ่งเป็น Virtual Run ที่ท่านสามารถร่วมเดิน/วิ่ง/วีลแชร์ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในงานนี้ได้ ไม่สำคัญว่าคุณจะวิ่งเร็วแค่ไหนหรือไปได้ไกลแค่ไหน คุณสามารถทำให้การวิ่งของคุณมีความหมาย ด้วยการเดิน / วิ่ง /    วีลแชร์เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ค่าลงทะเบียน

42K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 750฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 850฿

5K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 400฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 450฿

21K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 600฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 650฿

3K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 350฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 400฿

10K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 450฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 500฿

ทีมผลัด 20K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 1,600฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 1,800฿

เส้นทางวิ่งนี้ถูกออกแบบโดยนักวิ่งมาราธอนมืออาชีพ และมือสมัครเล่น รวมถึงผู้ที่รักการเข้าร่วมงานของชุมชน ผู้เข้าร่วมงานจะเดิน-วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม โดยนักวิ่งจะได้วิ่งสวนกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้

ลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน Early Bird ตั้งแต่ 30 มี.ค. – 31 พ.ค. 63 รับสมัคร 850 คนเท่านั้น

เพิ่มเติม

ทีมวิ่งผลัด

ระยะทางวิ่งทั้งหมด 20 กิโลเมตร โดยใน 1 ทีม จะประกอบด้วยนักวิ่ง 4 ท่าน ซึ่งจะแบ่งวิ่งท่านละ 5 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความสุข แรงบัลดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเหมาะกับการวิ่งของบุคคลากรในองกรของท่านได้เป็นอย่างดี และทีมที่ชนะจะได้รับโล่รางวัลซึ่งออกแบบโดย Asian Law Student Association

เพิ่มเติม

สนับสนุนผู้อื่น

ในทุกปี เราได้ทำการสนับสนุนให้เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานเพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในสังคม 

เพิ่มเติม

ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์

เข้าร่วม

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 2562

หากคุณต้องการเดิน/วิ่ง/วีลแชร์เพื่อสร้างความแตกต่างและส่งเสริมความยุติธรรม Asia Justice Marathon เป็นงานที่เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ Asia Justice Marathon ยังเป็นงานที่ได้สร้างความตระหนักและสนับสนุนโครงการเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมในภูมิภาคเอเชีย

Pin It on Pinterest