Asia Justice Marathon ครั้งที่ 11

15 ธันวาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่
“คุณไม่ได้แค่วิ่งมาราธอน แต่คุณวิ่งเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม”

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 11

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างความตระหนักด้านการเข้าถึงความยุติธรรม พร้อมกับงานวิ่ง Global Pro Bono Walk/Jog/Run ซึ่งเป็น Virtual Run ที่ท่านสามารถร่วมนักเดิน/วิ่ง/วีลแชร์ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในงานนี้ได้ ไม่สำคัญว่าคุณจะวิ่งเร็วแค่ไหนหรือไปได้ไกลแค่ไหน คุณสามารถทำให้การวิ่งของคุณมีความหมาย ด้วยการเดิน/วิ่ง/วีลแชร์เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ค่าลงทะเบียน

42K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 750฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 850฿

5K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 400฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 450฿

21K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 600฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 650฿

3K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 350฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 400฿

10K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 450฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 500฿

ทีมผลัด 20K

Early Bird (30 มี.ค. – 31 พ.ค.) 1,600฿

Normal (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.) 1,800฿

แต่ละเส้นทางวิ่งถูกออกแบบโดยนักวิ่งมาราธอนทั้งมืออาชีพ มือสมัครเล่นและผู้ที่รักการเข้าร่วมงานของชุมชน ผู้เข้าร่วมงานจะเดิน-วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม โดยนักวิ่งจะได้วิ่งสวนกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้

ลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน Early Bird ตั้งแต่ 30 มี.ค. – 31 พ.ค. 62 รับสมัคร 850 คนเท่านั้น

เพิ่มเติม

วิ่งทีมผลัด

การวิ่งทีมผลัด 20 กม. เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ ความสุข แรงบัลดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากรในองกรค์ได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนักวิ่ง 4 คน (วิ่งคนละ 5 กม.) ทีมที่ชนะจะได้รับโล่รางวัลซึ่งออกแบบโดย Asian Law Student Association

เพิ่มเติม

สนับสนุนผู้อื่น

ทุกๆปี เราสนับสนุนเด็กๆและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้มีส่วนร่วมในงาน เราทุกคนสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคัม เราสนับสนุนให้ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักในครั้งนี้

เพิ่มเติม

ผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์

เข้าร่วม

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 2562

หากคุณต้องการเดิน/วิ่ง/วีลแชร์เพื่อสร้างความแตกต่างและส่งเสริมความยุติธรรม Asia Justice Marathon เป็นงานที่เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ Asia Justice Marathon ยังเป็นงานที่ได้สร้างความตระหนักและสนับสนุนโครงการเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมในภูมิภาคเอเชีย

Pin It on Pinterest