เดิน วิ่งและวีลแชร์ เพื่อความยุติธรรม ปี 2009 - 2019

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 11 2562

 15 ธ.ค. 2562

จำนวน: 850 คน

รายการ: มาราธอน ฮาลืฟมาราธอน วิ่งผลัด 20กม. 10กม. 5กม. 3กม.

ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

ร่วมกับ 2nd Global Pro Bono Walk/Jog/Run via RaceRunner App

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 10 2561

9 ธ.ค. 2561

นักวิ่ง: 850

รายการ: มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน วิ่งผลัดฮาล์ฟมาราธอน 10กม. 5กม. 3กม.

ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

ร่วมกับ Globally to the 1st Global Pro Bono Walk/Jog/Run via RaceRunner App

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่9 2561

Date: January 20, 2018
Participants: 1250+
Events: Marathon, Marathon, Half-Marathon, 10km Run/Walk, 5km Run/Walk, 3km Fun Run/Walk, 21K Relay
Location: Huey Tueng Tao Park, Chiang Mai, Thailand

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 8 2560

วันที่: 21 มกราคม 2560
จำนวนผู้เข้าร่วม: 600+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 3 กม.
สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่, ประเทศไทย

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่7 2559

วันที่: 23 มกราคม 2559
จำนวนผู้เข้าร่วม: 700+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 3 กม.
สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่, ประเทศไทย

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่6 2558

วันที่: 10 มกราคม 2558
จำนวนผู้เข้าร่วม: 450+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 3 กม.
สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่, ประเทศไทย

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 5 2557

วันที่: 12 มกราคม 2557
จำนวนผู้เข้าร่วม: 400+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 3 กม.
สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่, ประเทศไทย

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 4 2556

วันที่: 13 มกราคม 2556
จำนวนผู้เข้าร่วม: 180+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม.
สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่, ประเทศไทย

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 3 2554

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554
จำนวนผู้เข้าร่วม: 160+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม.และทวิกีฬา
สถานที่: สันกำแพง, เชียงใหม่, ประเทศไทย

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 2 2553

วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553
จำนวนผู้เข้าร่วม: 150
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, วิ่งผลัดฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง-ปั่น 10 กม.
สถานที่: สันกำแพง, เชียงใหม่, ประเทศไทย

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 1 2552

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2552
จำนวนผู้เข้าร่วม: 150
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, วิ่งผลัดฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง-ปั่น 10 กม.
สถานที่: สันกำแพง, เชียงใหม่, ประเทศไทย