วันที่: 13 มกราคม 2556
จำนวนผู้เข้าร่วม: 180+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม.
สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่, ประเทศไทย