Asia Justice Marathon ครั้งที่ 11 2562

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 11 2562

 15 ธ.ค. 2562 จำนวน: 850 คน รายการ: มาราธอน ฮาลืฟมาราธอน วิ่งผลัด 20กม. 10กม. 5กม. 3กม. ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ ร่วมกับ 2nd Global Pro Bono Walk/Jog/Run via RaceRunner...
Asia Justice Marathon ครั้งที่ 10 2561

Asia Justice Marathon ครั้งที่ 10 2561

9 ธ.ค. 2561 นักวิ่ง: 850 รายการ: มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน วิ่งผลัดฮาล์ฟมาราธอน 10กม. 5กม. 3กม. ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ ร่วมกับ Globally to the 1st Global Pro Bono Walk/Jog/Run via RaceRunner...
งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 8 2560

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่ 8 2560

วันที่: 21 มกราคม 2560 จำนวนผู้เข้าร่วม: 600+ กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 3 กม. สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่,...
งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่7 2559

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่7 2559

วันที่: 23 มกราคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วม: 700+ กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 3 กม. สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่,...
งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่6 2558

งานวิ่งทรีโอ้ครั้งที่6 2558

วันที่: 10 มกราคม 2558 จำนวนผู้เข้าร่วม: 450+ กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม. และ 3 กม. สถานที่: อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า, เชียงใหม่,...