มูลนิธิเบบซีซีแอลอี เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2010 โดยพัฒนามาจากโปรแกรมของ BABSEACLE มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและสากล โดยการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา ซึ่งจะขยายผลให้เกิดการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการขาดการศึกษา

ปัจจุบัน มูลนิธิเบบซีแอลอี ยังคงดำเนินและพัฒนาการริเริ่มด้านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในระดับสากล มูลนิธิซีแอลอีสนับสนุนและเชื่อมเครือข่ายการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกของประเทศไทยเข้ากับ โครงการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกอื่นๆ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของการร่วมมือ ความสำเร็จและความเป็นเลิศในวิธีการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก

โครงการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกดำเนินการโดยการให้ความรู้ทางกฎหมายทั้งในประเทศไทยและสากล ด้วยการทำงานกับชุมชนด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรพันธมิตรเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร

เว็บไซด์: http://www.babseacle.org/thailand/ http://www.clefoundation.info/