วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553
จำนวนผู้เข้าร่วม: 150
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, วิ่งผลัดฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง-ปั่น 10 กม.
สถานที่: สันกำแพง, เชียงใหม่, ประเทศไทย