วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554
จำนวนผู้เข้าร่วม: 160+
กิจกรรม: ฮาล์ฟมาราธอน, เดิน-วิ่ง 10 กม., 5 กม.และทวิกีฬา
สถานที่: สันกำแพง, เชียงใหม่, ประเทศไทย