บริจาคสมทบทุน

เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้งานและการสร้างตระหนักประสบความสำเร็จ กดปุ่ม “บริจาค” หรือรูปภาพข้างล่างเพื่อทำาการบริจาค โดยท่านสามารถช่วยระดมทุนได้หลายทาง ได้แก่

  • บริจาคสมทบทุนสนับสนุนผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น “Access to Justice and Pro Bono Champions” เพื่อเข้าร่วม Asia Access to Justice Week และ Aisa Justice marathon
  • บริจาคสมทบทุนสนับสนุนงานและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเข้าร่วมงาน
  • โดยเพื่อนและครอบครัวของคุณให้สนับสนุนคุณในการเดินหรือวิ่งของคุณ

กรุณาเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 

 

บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม 

“ฉันต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเข้าถึงความยุติธรรมโดยทั่วไป”

หมายเหตุ:
บริจาคขั้นต่ำ USD $50.00. (THB 1,700.00)
สามารถเพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวนในตะกร้าสินค้า เช่น รายการ 5 = USD $250.00 (THB 8,500)

 

฿500.00

 

สนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กและผู้พิการ เพื่อ

  • ให้โอกาสนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรมและสร้างความตระหนักถึงสิทธิของผู้พิการ
  • ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมของผู้พิการและนักเรียน ผ่านการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
  • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ด้วยโอกาสทางสังคมกับกลุ่มผู้ทำงานด้านความยุติธรรมทางสังคม ด้านการศึกษา วิชาชีพกฎหมายและองค์กรทางสังคมต่างๆ

 

฿600.00

A2J Champion Sponsorship

“I would like to make a donation to support or partially subsidise the attendance of regional deserving and qualified Access 2 Justice Champions who could not otherwise afford to attend.”

 

Note:
Minimum amount for pledge is USD $25.00 (THB 860.00)
To chose a higher amount, choose more than 1 quantity eg. Order 4 = USD $100.00 (THB 3,440.00)

฿860.00

 

สมทบทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักวิ่ง

“ฉันต้องการสมทบทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักวิ่ง”

เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้งานและการสร้างตระหนักประสบความสำเร็จ โดยท่านสามารถช่วยระดมทุนได้หลายทาง ได้แก่

  • บริจาคเพื่อสนับสนุนงานและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเข้าร่วมงาน
  • โดยเพื่อนและครอบครัวของคุณให้สนับสนุนคุณในการเดินหรือวิ่งของคุณ

หมายเหตุ:
บริจาคขั้นต่ำ THB 100.00 (USD 3.00)
เพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวนในตะกร้าสินค้า เช่น รายการ 5 = THB 500.00 (USD 15.00)

 

฿100.00

การระดมทุนในทุกกิจกรรมของ BABSEACLE ถูกนำไปสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ในปีที่ผ่านมา BABSEACLE สนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางสายตา ผู้อาศัยบนพื้นที่ราบสูง และบุตรหลานแรงงานต่างด้าวที่เรียนในโรงเรียนวัด มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า Thai Tribal Crafts และ MPlus

ทางทีมงานขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณการสนับสนุนของท่าน