เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้งานและการสร้างตระหนักประสบความสำเร็จ โดยท่านสามารถช่วยระดมทุนได้หลายทาง ได้แก่

  • บริจาคเพื่อสนับสนุนงานและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเข้าร่วมงาน
  • โดยเพื่อนและครอบครัวของคุณให้สนับสนุนคุณในการเดินหรือวิ่งของคุณ

บริจาคสนับสนุนงาน

“บริจาคเพื่อสนับสนุนงานและกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านการเข้าถึงความยุติธรรม”

หมายเหตุ:
ขั้นต่ำ 1,700 บาท หากต้องการสนับสนุนมากกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ กรุณาเพิ่มจำนวน

สนับสนุนผู้ร่วมงาน

“บริจาคเพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผู้ที่ทำงานด้านความยุติธรรมจากในเอเชียไม่มีทุนทรัพย์ เพื่อร่วมงาน”

หมายเหตุ:
ขั้นต่ำ 860 บาท หากต้องการสนับสนุนมากกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ กรุณาเพิ่มจำนวน

สนับสนุนนักวิ่ง

“บริจาคสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักวิ่ง”

หมายเหตุ:
ขั้นต่ำ 100 บาท หากต้องการสนับสนุนมากกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ กรุณาเพิ่มจำนวน

งานและกิจกรรมของ BABSEACLE สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีส่วนร่วม ในฐานะผู้จัดและตัวแทนผู้เข้าร่วม ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรม

ในปีที่ผ่านมา BABSEACLE สนับสนุนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ แรงงานต่างด้าวและชนเผ่า มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า กลุ่มหัตถกรรมของชาวเขาในภาคเหนือ และองค์กรเพื่อสุขภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ MPlus เข้าร่วมงาน