งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไป โดยมีค่าลงทะเบียนร่วมงานท่านละ 300 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ registration page.

งานเลี้ยง Access to Justice Celebration Dinner จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมรับประทานอาหารก่อนวันงานเดินวิ่ง และเพื่อให้ผู้ที่สนใจในงานด้านการเข้าถึงความยุติธรรมได้เรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมผ่านการสนับสนุนงานขององค์กร มูลนิธิแบบซี ซีแอลอี องค์กรพันธมิตรและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก

เงินระดมทุนที่ได้จากงานเลี้ยงอาหารค่ำ จะถูกนำไปช่วยเหลือกลุ่มสตรีจากวัดทรายมูล (วัดพม่า) ที่มาช่วยทำอาหารภายในงานด้วย