ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนงาน หรือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสัมคมให้เข้าร่วมงานได้ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ ผู้พิการ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ผู้ใช้สารเสพติด ผู้สูงอายุ และอื่นๆ ได้ร่วมสร้างความตระหนัก แสดงพลังและตัวตนต่อสังคม

ในนามของ BABSEACLE.และตัวแทนผู้ร่วมงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักด้านการเข้าถึงความยุติธรรม และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้แสดงพลัง แสดงตัวตน แสดงถึงสิทธิของพวกเขา

 

เหรียญรางวัล ป้ายหมายเลขวิ่ง และเสื้อ

ป้ายงาน

อาหาร เข็มกลัด และอื่นๆ

  ชื่อ สกุล (โปรดระบุ)

  อีเมล (โปรดระบุ)

  ชื่อองค์กร (โปรดระบุ)

  เว็บไซด์องค์กร

  สปอนเซอร์แพคเกจที่ต้องการเลือก

  บรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์แพทตินั่มอื่นๆ

  รายการการสนับสนุนอื่นๆ

  เหรียญรางวัล
  หมายเลขประจำตัวผู้วิ่ง
  แก้วเอนกประสงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
  เสื้อยืด
  งานเลี้ยงอาหารค่ำก่อนวันงาน
  ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  อาหารและเครื่องดื่ม
  น้ำดื่ม
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  สื่อประชาสัมพันธ์ ใบปลิว แผ่นพับ และเว็บไซด์
  ค่าสถานที่ (ได้รับส่วนลด)
  ป้ายไวนิล แบนเนอร์ และป้ายต่างๆ
  อุปกรณ์เครื่องเขียน
  เครื่องเสียง
  ค่าสมัครสำหรับนักเรียน นักศึกษา (ต่อคน)

  รายละเอียดอื่นๆ