คุณช่วยได้ไหม?

Make a DonationBecome a Volunteer

Become An Access to Justice Supporter

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนงาน หรือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสัมคมให้เข้าร่วมงานได้ เงินบริจาคของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ ผู้พิการ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ผู้ใช้สารเสพติด ผู้สูงอายุ และอื่นๆ ได้ร่วมสร้างความตระหนัก แสดงพลังและตัวตนต่อสังคม

ในนามของ BABSEACLE.และตัวแทนผู้ร่วมงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักด้านการเข้าถึงความยุติธรรม และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้แสดงพลัง แสดงตัวตน แสดงถึงสิทธิของพวกเขา

Your gift will be deeply appreciated by our team and by all the people they strive to serve. On behalf of those that “inspire” we thank you in more ways than we can ever express.

Make a Donation to Support the Asia Justice Marathon

Your support of this event will raise awareness and help us continue the crucial access to justice work that our organization engages in year-round. All the funds raised from this event will go towards those in need and achieve our vision of greater equality for all.