เกี่ยวกับเรา

Trio For Justice คือ งานวิ่ง และเดิน โดยแบ่งเป็นประเภท ฮาล์ฟมาราธอน, วิ่ง/เดิน 10 กม. ,วิ่ง/เดิน 5 กม.และเรายังมีกิจกรรม สำหรับเด็กๆ แบ่งเป็นประเภท วิ่ง/เดิน 3 กม. โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเข้าถึงความยุติธรรม โดยเป็นการระดมทุนเพื่อสมทบทุนของทางองค์กรในการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆของทางองค์กร BABSEA CLE และมูลนิธิ เบบซี ซีแอลอี

กิจกรรม Trio For Justice ถูกจัดขึ้นใน ครั้งแรก เมื่อปี 2009 และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

และสำหรับ Trio For Justice ครั้งที่ 7 ที่ผ่านมา พวกเราได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการจัดกิจกรรม นี้ ไปช่วยใน จัดตั้ง คลินิก กฎหมายในประเทศเวียดนาม ลาว และร่วมมือ กับสำนักงานกฎหมาย ฟรีฮิลล์ (ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นชื่อ เฮอร์เบริท สมิธ ) สาขา ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้การบริจาค อย่างเป็นทางการ