• 50% 50%

กรุณาเลือกระหว่างรายการต่อไปนี้

  • คนไทย/อาศัยอยู่ในไทย หรือ คนต่างชาติ
  • ประเภทการวิ่ง มาราธอน (42K) หรือ ฮาล์ฟมาราธอน (21K)

หมายเหตุ:

  • บริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้
  • ท่านต้องเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานพาร์ททาม
  • ทีมละ 4 คนจากบริษัทหรือองค์กรเดียวกัน
  • มีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน และมีผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน

คนไทย/อาศัยอยู่ในไทย

 นักวิ่งทีมผลัดมาราธอนคนไทย/อาศัยอยู่ในไทย (42K)

฿850

นักวิ่งทีมผลัดฮาล์ฟมาราธอนคนไทย/อาศัยอยู่ในประเทศไทย (21K)

฿600

คนต่างชาติ

นักวิ่งทีมผลัดมาราธอนต่างชาติ (42K) 

฿1200

นักวิ่งทีมผลัดฮาล์ฟมาราธอนต่างชาติ (21K)

฿850