งานนิทรรศการรวมมูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคม

งานนิทรรศการรวมมูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ให้ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่มีโอกาสที่จะรวมตัวกันเพื่อนำเสนองานของแต่ละองค์กร กับองค์กรอื่นๆ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรและบุคคลต่างๆที่ดำเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสังคมและเป็นงานที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่ทำงานเพื่อความยุติธรรมทางสังคมได้มีโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่าย โดยการแนะนำการทำงานของพวกเขาแก่สาธารณชน ส่งเสริมงาน และงานอาสาสมัครต่างๆ ที่น่าสนใจของแต่ละองค์กร รวมถึง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และการศึกษากฎหมายเพื่อชุมชนเพื่อให้การบริการในสังคมได้เข้าถึงความยุติธรรมมากขึ้น การพัฒนาโปรแกรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยโปรแกรมการศึกษาที่สูงขึ้นและมากขึ้น ซึ่งในเชียงใหม่มีองค์กรสมาชิกที่กว้างขวาง และยังมีคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย ซึ่งนอกจากภายในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีการให้บริการทั่วทุกภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถภายในชุมชน

  • เรียนรู้ เกี่ยวกับองค์กร สาธารณชนและเอกชนในการให้บริการแก่ประชาชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เครือข่าย กับเครือข่ายที่มุ่งเน้นให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนในสังคม
  • ประชาสัมพันธ์ งานและกิจกรรมอาสาสมัครที่จะร่วมกันทำ และโอกาสในการทำงานในอนาคต 

ติดต่อสอบถามและจองโต๊ะองค์กรได้ที่ [email protected]
กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อจองโต๊ะ

องค์กรที่ร่วมงานในปีที่ผ่านมา

COSA-logo-largeDinki Logo-page-001*IJM_FINAL LOGO_cs5main_0001_logoMPlus logo_webttcUrban lightS-TACUPADW color logo mid-res dotlogoFLPPHOTOkidz_logo1_text_flat_large

 

Access to Justice Public Interest Fair ครั้งที่ 3

Access to Justice Public Interest Fair ครั้งที่ 2