ขอบคุณที่เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของงาน Access to Justice Week (สัปดาห์แห่งการเข้าถึงความยุติธรรม)

กรุณาเลือกงานที่ท่านต้องการเข้าร่วมด้านล่าง:

แพคเกจการลงทะเบียน

6-7 ธ.ค. 2561
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้

  1. CLE Mock Trial Training Sessions (การอบรมเชิงปฏิบัติการการว่าความศาลจำลอง);
  2. Asia Regional CLE Mock Trial Event (การว่าความศาลจำลอง);
  3. Justice, Health & Fitness Fair (งานแฟร์เพื่อความยุติธรรม สุขภาพและการออกกำลัง)

งานเดินวิ่ง Asia Justice Marathon

9 ธ.ค. 2561
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

Asia Justice Marathon
(42K, 21K, 10K, 5K, 3K)

Global Pro Bono Run Walk (Virtual Run)
(42K, 21K, 10K, 5K, 3K)

Movie & Dinner Fundraiser

7 ธ.ค. 2561

Movie Night and Dinner Fundraiser (กิจกรรมภาพยนตร์และงานเลี้ยงอาหารค่ำระดมทุน) จัดโดยความร่วมมือระหว่าง BABSEACLE และ Chiang Mai International Rotary Club ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ โดยจะมีการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรม

สามารถซื้อบัตรได้ที่งาน Justice, Health & Fitness Fair.

 

ผู้สนับสนุน