ลงทะเบียน Asia Access to Justice Week

กรุณาเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

หลังจากเลือกรายการลงตะกร้าสินค้าแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่าง

ต้องการลงทะเบียนงานวิ่ง Asia Justice Marathon ด้วย                           ดำเนินการต่อ

Asia Access to Justice Week (งานสัปดาห์แห่งการเข้าถึงความยุติธรรม)

งาน Asia Access to Justice Week เป็นงานที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม: babseacle.org/asia-access-to-justice-week

 

ลงทะเบียนร่วมทุกกิจกรรมตลอดสัปดาห์ A2J Week

งาน Access to Justic Week (สัปดาห์แห่งการเข้าถึงความยุติธรรม) ประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้ในสังคม

การลงทะเบียนแพคเกจนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

6 ธ.ค. 2561 – CLE Mock Trial Skills Training Sessions (การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการว่าความศาสลจำลอง);
7 ธ.ค. 2561 – Asia Regional CLE Mock Trial Event (การว่าความศาลจำลองระดับภูมิภาคเอเชีย);
6 และ 7 ธ.ค. 2561 – A2J Health & Fitness Fair (งานแฟร์ด้านความยุติธรรม สุขภาพและการออกกำลัง)

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา

งาน Access to Justic Week (สัปดาห์แห่งการเข้าถึงความยุติธรรม) ประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้ในสังคม

การลงทะเบียนแพคเกจนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

6 ธ.ค. 2561 – CLE Mock Trial Skills Training Sessions (การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการว่าความศาสลจำลอง);
7 ธ.ค. 2561 – Asia Regional CLE Mock Trial Event (การว่าความศาลจำลองระดับภูมิภาคเอเชีย);
6 และ 7 ธ.ค. 2561 – A2J Health & Fitness Fair (งานแฟร์ด้านความยุติธรรม สุขภาพและการออกกำลัง)

หลังจากเลือกรายการลงตะกร้าสินค้าแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่าง

ต้องการลงทะเบียนงานวิ่ง Asia Justice Marathon ด้วย                           ดำเนินการต่อ