Asia Justice Marathon Dinner

Marathon Rockin’ Carb Dinner

Venue:  Hard Rock Cafe Chiang Mai
Date: 19 January 2018
Time: 7pm

 • เสื้อ Asia Justice Marathon

  ฿220.00

  เสื้อ Asia Justice Marathon

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿220.00
 • ลงทะเบียนทีมผลัด – 20 กิโลเมตร

  ฿450.00

  ลงทะเบียนทีมผลัด – 20 กิโลเมตร

  แต่ละคนจะวิ่งคนละ 5K โดยจะปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก

   
  หมายเหตุ: กรุณาเลือกหมายเลข “4” ในจำนวนคำสั่งซื้อเพื่อลงทะเบียนทีมของคุณ
   
  หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
  ฿450.00
 • บริจาค

  ฿500.00

  บริจาค

  หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
  ฿500.00
 • สนับสนุน A2J Champion

  ฿860.00

  สนับสนุน A2J Champion

  ฿860.00
 • บริจาคให้นักเดิน/วิ่ง

  ฿100.00

  บริจาคให้นักเดิน/วิ่ง

  หมวดหมู่: ,
  ฿100.00
 • สนับสนุนนักวิ่งผู้พิการทางสายตา

  ฿600.00
 • ลงทะเบียน – 3K (อายุต่ำกว่า 13 ปี)

  ฿0.00

  ลงทะเบียน – 3K (อายุต่ำกว่า 13 ปี)

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้
  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿0.00
 • ลงทะเบียน – 3K

  ฿400.00

  ลงทะเบียน – 3K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก จุดประสงค์หลักในการออกแบบนี้คือสามารถเห็นและสนับสนุนนักวิ่งด้วยกันเพื่อความยุติธรรม

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿400.00
 • ลงทะเบียน – 5K

  ฿450.00

  ลงทะเบียน – 5K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿450.00
 • ลงทะเบียน – 10K

  ฿500.00

  ลงทะเบียน – 10K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿500.00
 • ลงทะเบียน Half Marathon – 21K

  ฿650.00

  ลงทะเบียน Half Marathon – 21K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก จุดประสงค์หลักในการออกแบบนี้คือสามารถเห็นและสนับสนุนนักวิ่งด้วยกันเพื่อความยุติธรรม

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿650.00
 • ลงทะเบียน Marathon – 42K

  ฿850.00

  ลงทะเบียน Marathon – 42K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿850.00

Justice Celebration Dinner

Venue:  The Flying Pig
Date: 20 January 2018
Time: 6:30 pm

 • สนับสนุน A2J Champion

  ฿860.00

  สนับสนุน A2J Champion

  ฿860.00
 • ลงทะเบียน Marathon – 42K

  ฿850.00

  ลงทะเบียน Marathon – 42K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿850.00
 • ลงทะเบียน Half Marathon – 21K

  ฿650.00

  ลงทะเบียน Half Marathon – 21K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก จุดประสงค์หลักในการออกแบบนี้คือสามารถเห็นและสนับสนุนนักวิ่งด้วยกันเพื่อความยุติธรรม

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿650.00
 • สนับสนุนนักวิ่งผู้พิการทางสายตา

  ฿600.00
 • ลงทะเบียน – 10K

  ฿500.00

  ลงทะเบียน – 10K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿500.00
 • บริจาค

  ฿500.00

  บริจาค

  หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
  ฿500.00
 • ลงทะเบียนทีมผลัด – 20 กิโลเมตร

  ฿450.00

  ลงทะเบียนทีมผลัด – 20 กิโลเมตร

  แต่ละคนจะวิ่งคนละ 5K โดยจะปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก

   
  หมายเหตุ: กรุณาเลือกหมายเลข “4” ในจำนวนคำสั่งซื้อเพื่อลงทะเบียนทีมของคุณ
   
  หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
  ฿450.00
 • ลงทะเบียน – 5K

  ฿450.00

  ลงทะเบียน – 5K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿450.00
 • ลงทะเบียน – 3K

  ฿400.00

  ลงทะเบียน – 3K

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก จุดประสงค์หลักในการออกแบบนี้คือสามารถเห็นและสนับสนุนนักวิ่งด้วยกันเพื่อความยุติธรรม

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿400.00
 • เสื้อ Asia Justice Marathon

  ฿220.00

  เสื้อ Asia Justice Marathon

  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿220.00
 • บริจาคให้นักเดิน/วิ่ง

  ฿100.00

  บริจาคให้นักเดิน/วิ่ง

  หมวดหมู่: ,
  ฿100.00
 • ลงทะเบียน – 3K (อายุต่ำกว่า 13 ปี)

  ฿0.00

  ลงทะเบียน – 3K (อายุต่ำกว่า 13 ปี)

  งานวิ่งปล่อยตัวและสิ้นสุดที่ห้วยตึงเฒ่า เส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบเพื่อคนหลายๆประเภท รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและบุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีจุดพยาบาล จุดแจกน้ำ และห้องน้ำอำนวยความสะดวก โดยเส้นทางวิ่งถูกออกแบบให้นักวิ่งต้องวิ่งกลับตัวและสวนทางกันเพื่อให้สามารถเห็นและเชียร์นักวิ่งคนอื่นๆ

  หมายเหตุ: ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆได้
  หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  ฿0.00

Pin It on Pinterest