**ติดตามประกาศค่าลงทะเบียนในเดือน มี.ค. 62.**

BIB จะระบุว่านักวิ่งแต่ละคนวิ่งเพื่อความยุติธรรมด้านไหน (ท่านสามารถระบุข้อความตอนลงทะเบียน หรือเลือกข้อความติด BIB หน้างาน)

Pin It on Pinterest