งานเดิน-วิ่งนานาชาติการกุศลเพื่อความยุติธรรม

พบกันอีกครั้งใน งานเดินวิ่งนานาชาติการกุศลเพื่อความยุติธรรม ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้

เงินระดมทุนจะถูกนำไปสนับสนุนการดำเนินโครงการของBABSEACLE มูลนิธิแบบซี ซีแอลอีและองค์กรภาคี ในการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกและคลินิกกฎหมายในมหาวิทยาลัย ที่ทำงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชนด้านกฎหมายที่ดินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิทธิของคนไร้รัฐ สิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี สิทธิแรงงานต่างด้าว สิทธินักโทษและผู้ต้องหา  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข รวมทั้งสิทธิของเพศที่สามและผู้ขายบริการ

ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ นอกจากการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน การเดินวิ่งระยะทาง 10กม. 5กม. และ 3กม. แล้ว งานเดินวิ่งนานาชาติเพื่อความยุติธรรมการกุศลจะจัดรวมกับงาน Access to Justice Public Interest Fair (A2J) นอกจากนี้ ยังมีงานเลี้ยงอาหารค่ำในคืนวันที่ 22 กิจกรรมชมภาพยนตร์ใต้แสงดาว ในธีมการเข้าถึงความยุติธรรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์อีกด้วย

งาน A2J Fair เป็นงานที่่เปิดโอกาสให้องค์กรและมูลนิธิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แบ่งปันและประชาสัมพันธ์งานการทำงานด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้องค์กรและบุคคลทั่วไปที่ทำงานและมีวิสัยทัศน์ในทางเดียวกัน ได้แบ่งปันความมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักด้านความยุติธรรมทางสังคมต่อชุมชนที่ด้อยโอกาส องค์กรที่เข้าร่วมในปีที่ผ่านมา ได้แก่ International Thai Foundation (ITF) United World College of South East Asia (UWCSEA) องค์กรยุติธรรมนานาชาติ (IJM) และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น ผู้ร่วมงานจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในระหว่างพักรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลังจากการวิ่ง

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ยังมีงานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำ Access to Justice Celebration Dinner ซึ่งจะจัดขึ้นที่ บ้านอาสาสมัคร BABSEA CLE เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งงาน Trio For Justice และงาน A2J ได้มีโอกาสพบปะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น

 

วันเวลา สถานที่ รับเสื้อยืดและ Package

ท่านสามารถรับเสื้อยืดและหมายเลขวิ่งได้ ในวันที่ 16-18 มกราคม 2560 เวลา 11:00-16:00 น.
โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ 44 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 12 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 ดูแผนที่
 **หรือท่านสามารถรับเสื้อยืดและหมายเลขวิ่งในวันงาน ณ ห้วยตึงเฒ่า เวลา 05:00-06:30 น. ณ โต๊ะลงทะเบียน