ชำระเงินลงทะเบียนบูธ

กรุณาเลือกวิธีการชำระเงินและดำเนินการต่อ

สำคัญ: หากท่านลงทะเบียนบูธทาง Google Form แล้ว กรุณาทำรายการข้างล่าง หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ ลงทะเบียน

เลือก:

องค์กรไม่แสวงกำไร/มูลนิธิ/ชมรม/สถานศึกษา

 

1.บูธให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ กรุณาเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

Early Bird (ลงทะเบียนถึงวันที่ 30 ตค) ฿300
Regular (30 ตค – 31 ธค) ฿600

 

 2. บูธขายสินค้า กรุณาเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

Early Bird (ลงทะเบียนถึงวันที่ 30 ตค) ฿250
Regular (30 ตค – 31 ธค) ฿500

หมายเหตุ: การชำระเงินไม่รวมเงินบริจาค 5% จากยอดขาย แก่ Asia Justice Marathon ซึ่งจะสามารถชำระได้หลังงานแฟร์ Justice Health & Fitness

บริษัท/ภาครัฐ/อื่นๆ

 

1. บูธให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ กรุณาเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

Early Bird (ลงทะเบียนถึงวันที่ 30 ตค) ฿500
Regular (30 ตค – 31 ธค) ฿1000

 

2. บูธขายสินค้า กรุณาเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

Early Bird (ลงทะเบียนถึงวันที่ 30 ตค) ฿400
Regular (30 ตค – 31 ธค) ฿800

หมายเหตุ: การชำระเงินไม่รวมเงินบริจาค 10% จากยอดขาย แก่ Asia Justice Marathon ซึ่งจะสามารถชำระได้หลังงานแฟร์ Justice Health & Fitness