• ขั้นตอนที่ 3/5 60% 60%

สนับสนุนด้านอื่น ๆ

ท่านที่สนใจสนับสนุน Access to Justice Marathon ครั้งที่ 11 สามารถเลือกด้านล่างเพื่อ

  • สนับสนุนผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมเดินวิ่ง
  • Pledge ช่วยเหลือค่าลงทะเบียนนักวิ่ง
  • บริจาค

เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว คลิกดำเนินการต่อและดูรายการ

บริจาค

บริจาคสมทบทุนโครงการด้านการเข้าถึงความยุติธรรม

“ฉันต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการเข้าถึงความยุติธรรม”

หมายเหตุ:
บริจาคขั้นต่ำที่ USD $50.00. (THB 1,700.00)
เพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวนในตะกร้าสินค้า เช่น จำนวน 5 = USD $250.00 (THB 8,500)

฿500.00

สนับสนุนนักวิ่งผู้พิการทาสายตา

ในแต่ละปีเราสนับสนุนเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการเดินวิ่ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กและผู้พิการ เพื่อ

  • ให้โอกาสนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรมและสร้างความตระหนักถึงสิทธิของผู้พิการ
  • ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมของผู้พิการและนักเรียน ผ่านการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
  • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ด้วยโอกาสทางสังคมกับกลุ่มผู้ทำงานด้านความยุติธรรมทางสังคม ด้านการศึกษา วิชาชีพกฎหมายและองค์กรทางสังคมต่างๆ

฿600.00

A2J Champion Sponsorship

“ฉันต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมบางส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ Access 2 Justice Champions ”

หมายเหตุ:
บริจาคขั้นต่ำ USD $25.00 (THB 860.00)
เพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวนในตะกร้าสินค้า เช่น จำนวน 4 = USD $100.00 (THB 3,440.00)

฿860.00

ระดมทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักวิ่ง

“ฉันต้องการระดมทุนเพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักวิ่ง”

เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้งานและการสร้างตระหนักประสบความสำเร็จ โดยท่านสามารถช่วยระดมทุนได้หลายทาง ได้แก่

  • บริจาคเพื่อสนับสนุนงานและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเข้าร่วมงาน
  • โดยเพื่อนและครอบครัวของคุณให้สนับสนุนคุณในการเดินหรือวิ่งของคุณ

หมายเหตุ:
ดำเนินการขั้นต่ำ THB 100.00 (USD 3.00)
เพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวน เช่น จำนวน 5 = THB 500.00 (USD 15.00)

฿100.00

คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อ:

การระดมทุนในทุกกิจกรรมของ BABSEACLE ถูกนำไปสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาจริยธรรมนักกฎหมายให้แก่นักศึกษา รวมทั้งอบรมการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนและผู้ยากไร้กับนักศึกษา ในปีที่ผ่านมา BABSEACLE สนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางสายตา ผู้อาศัยบนพื้นที่ราบสูงและบุตรหลานแรงงานต่างด้าวที่เรียนในโรงเรียนวัด 

ทางทีมงานขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณการสนับสนุนของท่าน