• ขั้นตอนที่ 4/5 80% 80%

ตัวเลือกอื่นๆ

ท่านที่สนใจสนับสนุน Access to Justice Marathon ครั้งที่ 10 สามารถเลือกด้านล่างเพื่อ

  • สนับสนุนผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมเดินวิ่ง
  • Pledge ช่วยเหลือค่าลงทะเบียนนักวิ่ง
  • บริจาค
  • สั่งซื้อเสื้อ Access to Justice T-Shirts

เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว คลิกดำเนินการต่อและดูรายการ

 เสื้อ

 

เสื้อ – Asia Justice Marathon

ไซส์
3XL 46″
2XL 44″
XL   42″
L     40″
M    38″
S     36″

หมายเหตุ – ท่านสามารถเพิ่มจำนวนเสื้อที่สั่งซื้อเสื้อ และกดปุ่มเพิ่มลงในตะกร้า 

 

[add_to_cart id=8992]

บริจาค

บริจาคสมทบทุนโครงการด้านการเข้าถึงความยุติธรรม

“ฉันต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการเข้าถึงความยุติธรรม”

หมายเหตุ:
ดำเนินการบริจาคขั้นต่ำที่ USD $50.00. (THB 1,700.00)
ท่านสามารถเพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวน เช่น จำนวน 5 = USD $250.00 (THB 8,500)

[add_to_cart id=4060]

สนับสนุนนักวิ่งผู้พิการทาสายตา

ในแต่ละปีเราสนับสนุนเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการเดินวิ่ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กและผู้พิการ เพื่อ

  • ให้โอกาสนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดิน/วิ่งเพื่อความยุติธรรมและสร้างความตระหนักถึงสิทธิของผู้พิการ
  • ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมของผู้พิการและนักเรียน ผ่านการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
  • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ด้วยโอกาสทางสังคมกับกลุ่มผู้ทำงานด้านความยุติธรรมทางสังคม ด้านการศึกษา วิชาชีพกฎหมายและองค์กรทางสังคมต่างๆ

[add_to_cart id=4053]

A2J Champion Sponsorship

“ฉันต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมบางส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ Access 2 Justice Champions ”

หมายเหตุ:
ดำเนินการบริจาคขั้นต่ำ USD $25.00 (THB 860.00)
ท่านสามารถเพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวน เช่น จำนวน 4 = USD $100.00 (THB 3,440.00)

[add_to_cart id=4058]

ระดมทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักวิ่ง

“ฉันต้องการระดมทุนเพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักวิ่ง”

เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้งานและการสร้างตระหนักประสบความสำเร็จ โดยท่านสามารถช่วยระดมทุนได้หลายทาง ได้แก่

  • บริจาคเพื่อสนับสนุนงานและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเข้าร่วมงาน
  • โดยเพื่อนและครอบครัวของคุณให้สนับสนุนคุณในการเดินหรือวิ่งของคุณ

หมายเหตุ:
ดำเนินการขั้นต่ำ THB 100.00 (USD 3.00)
เพิ่มยอดบริจาคโดยเพิ่มจำนวน เช่น จำนวน 5 = THB 500.00 (USD 15.00)

[add_to_cart id=4056]

 

คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อ:

 

การระดมทุนในทุกกิจกรรมของ BABSEACLE ถูกนำไปสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ในปีที่ผ่านมา BABSEACLE สนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางสายตา ผู้อาศัยบนพื้นที่ราบสูง และบุตรหลานแรงงานต่างด้าวที่เรียนในโรงเรียนวัด มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า Thai Tribal Crafts และ MPlus

ทางทีมงานขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณการสนับสนุนของท่าน