15 ธ.ค. 2562

จำนวน: 850 คน

รายการ: มาราธอน ฮาลืฟมาราธอน วิ่งผลัด 20กม. 10กม. 5กม. 3กม.

ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

ร่วมกับ 2nd Global Pro Bono Walk/Jog/Run via RaceRunner App