คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูเวลาปล่อยตัวแต่ละประเภท
กรุณามาก่อนเวลาเพื่อร่วมเต้นซุมบ้าอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง

มาราธอน

42 กิโลเมตร เริ่มลงทะเบียน 4.00 น.

42 กิโลเมตร ปิดลงทะเบียน 5.00 น.

42 กิโลเมตร ปล่อยตัว 5.30 น.

 

ฮาร์ฟมาราธอน

21 กิโลเมตร เริ่มลงทะเบียน 5.30 น.

21 กิโลเมตร ปิดลงทะเบียน 6.00 น.

21 กิโลเมตร ปล่อยตัว 6.30 น.

 

เดิน/วิ่ง 10 กิโลเมตร

10 กิโลเมตร เริ่มลงทะเบียน 5.30 น.

10 กิโลเมตร ปิดลงทะเบียน 6.30 น.

10 กิโลเมตร ปล่อยตัว 7.00 น.

เดิน/วิ่ง 5 และ 3 กิโลเมตร

5 กิโลเมตร เริ่มลงทะเบียน 5.30 น.

5 กิโลเมตร ปิดลงทะเบียน 7.00 น.

5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 7.30 น.

ซุมบ้า วอร์มอัพ

เต้นซุมบ้า เพื่ออบอุ่นร่างกาย

21 กิโลเมตร 6:00 น.
10 กิโลเมตร 6:30 น.
5 กิโลเมตร 7:00 น.

Pin It on Pinterest