คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูเวลาปล่อยตัวแต่ละประเภท
กรุณามาก่อนเวลาเพื่อร่วมเต้นซุมบ้าอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง

กำหนดการ

04.45 น.                   กล่าวต้อนรับโดยผู้จัด 
05.00 น.                  ปล่อยตัววิ่ง 42 กม.

05.40 – 05.50 น.        Zumba Warmup รอบที่ 1 

06.00 น.                  ปล่อยตัว 21 กม. และวิ่งผลัด 20 กม. 

06.00 น.                กล่าวเปิดงาน
06.40 – 6.50 น.          Zumba Warmup รอบที่ 2 

07.00 น.                  ปล่อยตัว 10 กม. เดินเพื่อสุขภาพ 5 กม. และ 3 กม. 

08.30 – 8.40 น.         กิจกรรมแจกรางวัล 

09.00 – 09.15 น.        กิจกรรมแจกรางวัล 
09.15 น.                   มอบโล่รางวัลประเภท 21 กม. (ชาย, หญิง) และวิ่งผลัด 20 กม.

10.00 น.                  มอบโล่รางวัลประเภท 42 กม. 

10.15 น.                   ปิดงาน

มาราธอน

ปล่อยตัว 5:00 น.

ฮาร์ฟมาราธอน / วิ่งผลัด 20 กม

ปล่อยตัว 6.30 น.

 

เดิน/วิ่ง 10 กิโลเมตร

ปล่อยตัว 7.00 น.

เดิน/วิ่ง 5 และ 3 กิโลเมตร

ปล่อยตัว 7.30 น.

ซุมบ้า วอร์มอัพ

เต้นซุมบ้า เพื่ออบอุ่นร่างกาย 5.40 น และ 6.30 น.