คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูเวลาปล่อยตัวแต่ละประเภท
กรุณามาก่อนเวลาเพื่อร่วมเต้นซุมบ้าอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง

หมายเหตุ ไม่มีการลงทะเบียนและรับแพคเกจในวันงาน คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มาราธอน

42 กิโลเมตร ปล่อยตัว 5.30 น.

 

ฮาร์ฟมาราธอน

21 กิโลเมตร ปล่อยตัว 6.30 น.

 

เดิน/วิ่ง 10 กิโลเมตร

10 กิโลเมตร ปล่อยตัว 7.00 น.

เดิน/วิ่ง 5 และ 3 กิโลเมตร

5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 7.30 น.

ซุมบ้า วอร์มอัพ

เต้นซุมบ้า เพื่ออบอุ่นร่างกาย

21 กิโลเมตร 6:00 น.
10 กิโลเมตร 6:30 น.
5 กิโลเมตร 7:00 น.

Pin It on Pinterest